Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

WOLONTARIAT

28 luty 2023
Działamy na rzecz krzewienia idei wolontariatu.
Organizujemy pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt.
Włączamy się do wielu przedsięwzięć ogólnopolskich, m.in.  Szlachetna Paczka, Zbieramy na misje. W naszej szkole działają wolontariusze – uczniowie klas IV-VIII.    
Kryteria wolontariatu- uprawniające do wpisu na świadectwie:

Na koniec roku szkolnego uczniowi klas IV-VIII, który działał jako wolontariusz, wpisuje się na świadectwie ukończenia danej klasy w dodatkowych osiągnięciach: „Wolontariat- praca na rzecz innych” pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

  • W każdym roku szkolnym uczeń musi przepracować minimum 30 godzin;
  • Praca wolontariusza odbywająca się poza szkołą musi być rzetelnie udokumentowana (zaświadczenie o pracy wolontariusza z podaną ilością godzin spędzonych na pełnieniu posługi wolontariackiej oraz podpisem osoby odpowiedzialnej i pieczęcią instytucji/ośrodka, gdzie wolontariat się odbywał);
  • Wolontariusz odbywający wolontariat poza terenem szkoły zobowiązany jest do do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu opiekunowi Szkolnego Wolontariatu;
  • Wolontariusz odbywający wolontariat poza terenem szkoły zobowiązany jest do regularnego dostarczania co miesiąc raportu z wykonanej pracy (z informacją o przepracowanej ilości godzin i zakresie obowiązków wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za wolontariat oraz pieczęcią instytucji/ośrodka gdzie wolontariat się odbywa);
  • Uczeń kończący szkołę podstawową zobowiązany jest dostarczyć opiekunowi Szkolnego Wolontariatu stosowne zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego;
Obraz autorstwa kstudio na Freepik


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wioletta Myśliwy (2023-02-28 15:08:08)
Informację zmodyfikował(a): Wioletta Myśliwy (2023-03-01 10:35:16)
Liczba odwiedzin: 44238
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij